SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

DETAY SAYFASI

MİSYON - VİZYON

MİSYONUMUZ

Kurumumuzun yasal çerçevede vermek ile yükümlü olduğu hizmetleri, üyelerimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine yönelik hizmetlerimizi eksiksiz ve kusursuz vermek.

*Bölge ekonomisinin geliştirilmesi kapsamında, yerel, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların ve özellikle aktif olmayan yerel sermayenin ilçe ekonomisine kazandırılması amacı ile Salihli’nin bölgesel ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımını yapmak, yatırımlar için altyapı çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak.

*Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması kapsamında düzenli ve sürekli üye toplantıları, meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile bilgilenmek, alınan bilgiler ışığında üyelerin haklarının ve çıkarlarının savunulması için STSO ve Yönetim Kurulu’nun kurumsal ve bireysel ilişkilerini etkin kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunmak.

*Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamaları kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve düzenlemeleri izlemek, üyelere söz konusu gelişmeler ve düzenlemeler hakkında seminerler vermek. Bu yolla üyelerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinde güncelliği ve etkinliği sağlamak, üyelerimizin karşılaşması muhtemel cezai yaptırımları önlemek.

*Katılımcı ve şeffaf yönetim kapsamında üyeleri ile bilgi toplama ve bilgilendirme amaçlı düzenli ve sürekli toplantıların sektörsel temelde yapılması. Bu yolla üyelerin taleplerini birinci ağızdan algılamak, çözümlerinde etkinliği ve zamanındalığı sağlamak.

*Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında üyeleri sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari faaliyetlerde becerilerini geliştirmek amacı ile etkin danışmanlık hizmetleri vermek. Bu yolla üyelerimizin sektörlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlamak.

*Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak kapsamında, yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek, hizmet verdiğimiz kulvarlar da minimum uluslararası standartlara (Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi) uygun hizmet vermek.

*Yeni yatırımlar ve fabrika kurulumlarında teknik destek kapsamında, fizibilite çalışmalarının yapılması, yatırımlarda ve kurulumlarda üyelerin doğru yönlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek.

*Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine etkin katkı sağlamak, bu kapsamda Salihli’nin değeri olan yetişmiş insanlara yeteneklerini ve birikimlerini sergileyebilecekleri istihdam olanağı sağlamak, bu yolla beyin göçünü önlemek.


VİZYONUMUZ

Üyelerimiz ve Kurumlarımız ile İşbirliği İçinde Çözüm Odaklı, Etkin ve Üretken, üyelerine ve topluma kesin fayda sağlayan, yenilikçi ve birleştirici, lider kurum olmak.

Salihli, Kula ve Selendi’nin Tarımsal Kaynaklarını; Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi ve Dış Ticareti geliştirerek değerlendirmek,

*Tarih ve Doğa Turizmi Kaynaklarını; Altyapıyı Geliştirerek ve Tanıtarak ekonomiye kazandırmak,

*Bölgemizin İnsan Kaynaklarını; Eğitim, Sağlık ve Kültürel Gelişime Destek vererek Ekonomiye Kazandırmak,

*Katılımcı ve şeffaf yönetim ile siyasi oluşumlarda objektif, sağlıklı konuma sahip ve lobisi güçlü, ulusal ve uluslar arası alanda söz sahibi, tanınmış bir Ticaret ve Sanayi odası olmak

*İlçenin tüm önemli aktörlerini ortak amaçlar doğrultusunda birleştirici bir rol alarak ilçenin marka olması için sinerji yaratmak

*Organize Sanayi Bölgesi gibi üyelerimizi ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kurumlarda söz sahibi olmak yeni ortaklıklarda ve yatırımlarda her türlü teknik ve idari yardımı yapabilecek bilgi, teknik ve birikime sahip bir kurum olmak

*Ortak ticari değerleri gündeme getirerek Ticari etik Beyanı oluşturmak ve üyelerimiz arasındaki olası anlaşmazlıklarda tahkim kurumunu işletmek ve uzlaşmacı bir kurum olmak.

*Çağın gereği olarak elektronik ortamda hizmet verebilecek bir kurum olmak