SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

DETAY SAYFASI

Misyon - Vizyon

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Misyonu

Şeffaf, dinamik, katılımcı ve ortak aklı öne çıkaran yönetim anlayışıyla; kadın ve genç girişimciliğini destekleyen, mesleki eğitime önem veren, odanın ve ilçenin kurumsal geleneklerine sahip çıkan; gelişen sanayi yapısı, yüksek tarım ve hizmet sektörü potansiyeline sahip üyelerine yönelik geliştirici faaliyetleri ile önderlik eden Oda.

 

 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Vizyonu

Yaptığı faaliyet, eğitim ve girişimlerle, üyelerinin turizm, tarım, hayvancılık, çevreci jeotermal ve dış ticaret konularında ticari kapasitesini artıran, Salihli, Kula ve Selendi bölgesinde tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı altında toplayarak, endüstriyel ve iyi tarıma yönlendiren, etkin lobi gücüne sahip bölgede lider bir oda olmak

 

 


 1. Kalite Politikamız

Her koşulda paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin çıkarlarını göz önünde tutmak, tüm süreçlerimizi objektif yönetmek, kaynaklarımızı kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda kullanmak ve kurumsal gelişimimizi üyelerimize faydalı hizmet odağında sürekli iyileştirmek.

 1. Üye profillerine hakim olmak ve üye bilgilerini sürekli güncellemek
 2. Üyelerimize bilgi ve operasyon desteği vererek gelişmelerini sağlamak,
 3. Teknik, Ekonomik ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi sürekli bilgilendirmek,
 4. Üyelerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek; bilgi, teknoloji, ticaret ve insan kaynakları konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı yapmak,
 5. Hizmet kalitemizi artırmak için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli kılmak,
 6. Üyelerimizin fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunmak,
 7. Yönetimi sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirilmek

 

6.4 Çevre Yönetimi Politikamız

Çevre gelecek kuşaklarımıza değer katarak devretmemiz gereken değerimizdir. Yaşamın ve doğal dengenin sürekliliği için kurumumuzda, üyelerimizde ve toplumumuzda çevrenin korunması ve kaynaklarımızı planlı ve etkin kullanma bilincini geliştirmek.

 1. Çevrenin korunmasına öncelikle kurumumuzda başlamak
 2. Çevrenin korunmasına ilişkin yasal şartlar ve dünyadaki iyi uygulamalar hakkında paydaşlarımızı sürekli bilgilendirmek
 3. Çevre yönetimine ilişkin risklerimizi sürekli gözden geçirmek ve önleyici tedbirler uygulamak
 4. Kurumumuzdaki uygulamaları kurum kültürü haline getirmek ve sürekli geliştirmek

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurumumuza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza ait bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülerek korunması ve bu yolla paydaşlarımızın güvenini kazanmak, hizmetlerimizin devamlılığı için bilgiye kolay ve güvenli ulaşımı sağlamak.

 1. Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
 2. Bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski tespit etmek ve yönetmek,
 3. Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal şartlara ve sözleşmelere uymak,
 4. Bilgi güvenliği yönetim sistemini standart ve yasal şartları karşılayacak şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,
 5. Gelişen teknolojiyi takip ederek ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını yapmak

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İnsan en önemli değerimizdir. Kurumumuzda ve üyelerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılması, bu yolla insan kaynaklarında sürekliliği ve verimliliği artırmak.

 1. Kurumumuzda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılması için risklerimizi sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
 2. Üyelerimizi yasal şartlar ile iş sağlığı ve güvenliği için iyi uygulamalar hakkında sürekli bilgilendirmek
 3. Bölgemizdeki iş sağlığı ve güvenliği zafiyetinden kaynaklanan kayıplarımızı sürekli izlemek
 4. Çalışanların sürekli bilgilendirmek ve sisteme dahil edilmesi

 

Üye Memnuniyeti Politikamız

Yasal yükümlülüklerimizin yanında üyelerimizden gelen tüm geri bildirimleri, personelimizin katılımıyla, yasal şartlara ve odamızın yönetim politikalarına uyumlu olacak şekilde, gizlilik prensiplerine bağlı kalarak, mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, çözmek ve geri bildirimleri yapmak.

 1. Tüm süreçlerimizde üyelerimize odaklı olmak,
 2. Alınan tüm geri bildirimleri değerlendirmek, sorunları çözerek üye memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek,
 3. Yüksek hizmet kalitesi için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli eğitimler ile desteklemek,
 4. İmkanlarımız dahilinde üyelerimiz için fayda sağlayacak her türlü yatırımı yapmak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek.

 

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Üyelerimiz, stratejik ortaklarımız ve toplum ile iletişimde; nitelikli sürekliliği sağlamak için üyelerimizin talepleri ve teknolojinin sağladığı imkanlar ölçüsünde her türlü iletişim enstrümanını kullanarak yazılı, görsel ve işitsel tüm olanaklardan yararlanmak.

 1. Güncel olmak
 2. Zamanında iletişim kurmak
 3. Doğru bilgilenmek ve doğru bilgilendirmek
 4. Teknolojiden faydalanmak

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

Sürekli olarak “insana yatırım” yapmak.

 1. İş yaşamı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak
 2. İnsan kaynakları uygulamalarımızda eşitlikçi ve objektif olmak
 3. Tüm görevler için atamalarda yetkinlik odaklı olmak
 4. İnsan kaynaklarımızın sürekli gelişimini desteklemek, bilgi ve becerisini artırmak
 5. İnsan Kaynaklarımızın “insana” ve “etkin hizmete” odaklı olmalarını sağlamak
 6. İnsan kaynaklarımızın kurum aidiyetini her aşamada ve ortamda ön planda tutmak

 

Mali Yönetim Politikamız

Yasalar çerçevesinde, kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirecek mali altyapının sürekliliğini güvenliğini sağlamak.

 1. Kaynaklarımızı üyelerimize kesin fayda sağlayacak hizmetler için kullanmak
 2. Mali yönetim risklerimizi bilmek, planlı ve disiplinli yönetmek
 3. Mali yeterliliğimizi, mali güvenliğimizi ve güvenilirliğimizi sürekli kılmak
 4. Gelir kaynaklarımızı güçlendirmek,
 5. Hizmetlerimizi güven içinde vermek.