SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

DETAY SAYFASI

SAYISAL TAKOĞRAF KARTI ( DİJİTAL EHLİYET ) BAŞVURUSUNDA TALEP EDİLENLER

Sayısal Takoğraf Kartı (Dijital Ehliyet) başvurusunun Odada yapılmasının talep edilmesi durumunda istenilen belgeler aşağıda tanımlanmıştır.

 

 • Sürücü Kartı

  Nüfus cüzdanı veya Sürücü belgesi

  1 Adet biyometrik fotoğraf

   

 • Şirket Kartı

  Oda Kayıt Sureti veya Oda faaliyet belgesi

  Vekaletname aslı ve fotokopisi (Şirket yetkilisi haricinde yapılacak başvurularda sayısal takograf işlemlerini yürütmeye yetkili ifadesi yer alan vekaletname talep edilir.)

  Başvuruyu imzalayacak kişinin (şirket yetkilisinin) Nüfus Cüzdanı aslı

  Taahhütname (başvuru sırasında sistem üzerinden alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanacak)

  Şirket Kaşesi

   

 • Servis Kartı

  Oda Kayıt Sureti veya Oda faaliyet belgesi

  Vekaletname aslı ve fotokopisi (Şirket yetkilisi haricinde yapılacak başvurularda sayısal takograf işlemlerini yürütmeye yetkili ifadesi yer alan vekaletname talep edilir.)

  Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

  Servis kartı hangi servis sorumlusu üstüne alınacaksa ona ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  Taahhütname (başvuru sırasında sistem üzerinden alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanacak)

  Servis Kaşesi


  Başvuru ve ayrıntılı bilgi için http://staum.tobb.org.tr