SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

DETAY SAYFASI

K1 BELGESİ

K1 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI 

1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 – Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
4 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 50 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması,
9 – Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir).
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)


ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Hususi olarak tescil edilen araçlar K1 belgesine eklenememektedir. Kiralanan araçlar eklenemez.

2- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

3- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir. Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.

4 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.


K1 (Ö) BELGESİNİN İLK KEZ ALINMASI


TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI


1-K1(Ö) yetki belgesi almak isteyenlerden, özel amaçlı olarak tescil edilmiş olması dışında, tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz.

2-K1(Ö) yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, özel amaçlı olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus, 1 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır.

Ticari taşımacılık yapacak şahıslar için (K1 ve K1* K(Ö) yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• Ruhsat Fotokopisi,
• Vergi Levhası Fotokopisi,

Ticari taşımacılık yapacak tüzel kişilikler için (K1, K1*, K1(Ö) yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi,
• İmza Sirkü Fotokopisi,
• Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti, (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Vergi Levhası Fotokopisi,
• Ruhsat Fotokopileri,


K1 : Kamyon ve Kamyonet cinsi ticari araçlar ile tonaj şartı sağlanması durumunda nakliyecilik faaliyeti yapılabilir.

K1(Ö) : Özel Amaçlı tescilli Kamyon ve Kamyonet cinsi araçlar ile kurtarıcı faaliyeti yapılabilmektedir.

Ekli Dosyalar

1. Dosya :

K-1_Gercek_Kisi_Yeni_Belge_Basvuru_Dilekcesi_20240108151654664.docx

2. Dosya :

K-1_Tuzel_Kisi_Yeni_Belge_Basvuru_Dilekcesi_20240108151702318.docx

K2 BELGESİ

K2 ve K2* Belgesinin İlk Kez Alınması

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
3 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
4 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
5 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
7 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:
 
1 - K2 belgesi kamyon ve kamyonet taşıt türleri eklenebilir, K2* belgesi ise sadece kamyonet taşıt türü (azami yüklü ağırlığı 3500 kg ve aşağısı) eklenebilir. Ticari amaçlı taşımacılık yapılamaz. Hususi taşımacılık yapılabilir. Kiralanan araçlar eklenemez.
 
2 - Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir. (Zorunlu değildir.)

3 - Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekalet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

4-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.

Hususi taşımacılık yapacak şahıslar için, (K2 ve K2* K yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• Ruhsat fotokopisi

Hususi taşımacılık yapacak tüzel kişilikler için, (K2, K2* yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• İmza Sirkü Fotokopisi (aslı getirilmelidir)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Oda Kayıt Belgesi aslı (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti
• Ruhsat Fotokopileri

Ekli Dosyalar

1. Dosya :

K-2_Gercek_Kisi_Yeni_Belge_Basvuru_Dilekcesi_20240108152201466.docx

2. Dosya :

K-2_Tuzel_Kisi_Yeni_Belge_Basvuru_Dilekcesi_20240108152208513.docx

K3 BELGESİ

K3 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK TAŞINMA EŞYASI TAŞIMACILIĞI

 
1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Gerçek Kişiler için FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs, Tüzel Kişiler için FR-OS-014-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şirket dilekçe örnekleri aşağıdadır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 - Tüzel kişiliklerde firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri fotokopisi,
4 – Tüzel kişiliklerde yetkilinin atandığı ticaret sicil gazetesinin onaylı sureti,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi aslı (son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekli)
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş 2 birim (Kapalı kasa) araç ile en az 35 ton kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasite şartını sağlaması gereklidir.
9 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu şartın, yetki belgesi alınış tarihinden itibaren 6 Ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir).
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2023 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 – Ev ve Büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari ve Kapalı kasa olarak tescil edilmiş olmaları zorunludur

2- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir. Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.

3 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c,ç maddeleri gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan ve sigortası yaptırılmayan taşıtlar, yetki belgesinden re’sen Bakanlık sistemi üzerinde düşülecektir.
 
Evden eve eşya, büro taşımacılığı yapacak şahıslar için, (K3 yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• Ruhsat Fotokopisi
• Vergi Levhası Fotokopisi

Evden eve eşya, büro taşımacılığı yapacak tüzel kişilikler için, (K3 yetki belgesi için)

• Müracaat Dilekçesi
• İmza Sirkü Fotokopisi (aslı getirilmelidir)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• Oda Kayıt Belgesi aslı (Son 6 Ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir)
• Yetkililerin atandığını gösteren son ticaret sicil gazetesi aslı gibi onaylı sureti
• Ruhsat Fotokopileri

Ekli Dosyalar

1. Dosya :

K-3_Gercek_Kisi_Yeni_Belge_Basvuru_Dilekcesi_20240108152437740.docx

2. Dosya :

K-3_Tuzel_Kisi_Yeni_Belge_Basvuru_Dilekcesi_20240108152444538.docx