SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

DETAY SAYFASI

SİGORTA GERÇEK KİŞİ

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN  UYGUNLUK BAŞVURUSUNDA İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEMLER 

 1. STSO'da  tescil ve ilanı yapılmış Gerçek veya Tüzel kişi Sigorta Acentesi Levha kaydı için Oda Sicilinden istenen evrak listesini temin ederek gerekli evraklar hazırlanır.
 2. İlgili evraklar eşliğinde TOBB Sigortacılık Müdürlüğü web sayfasındaki Sigorta Acenteleri Ön Başvuru (TOBB-AEKS) ekranından Levhaya kaydın ilk aşaması Sigorta Acentesi tarafından online olarak yapılır.
 3. STSO Birimine istenilen belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır.
 4. Başvuru ile birlikte Levha kaydı başvurusu ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretinin Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.
 5. Sunulan belgeleri incelenir, uygun görülmesi halinde Levha Kayıt başvurusu kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz.
 6. Başvuru alındıktan sonra, birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde Levha kaydı başvurunuz kabul edilmeyecektir. Tetkik aşamasında acente adına Statik IP çıktısı ve en az iki adet (aynı cins olmayacak) fatura ibrazı zorunludur. Yeni kayıtlarda bağlantı yapıldığına dair çıktılar yeterli olacaktır.
 7. Firmanın Levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz online olarak TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından incelenip uygun görülenler, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü onayına gönderilmektedir.
 8. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından başvurusu onaylanan acenteler Levha Kayıt ücretini TOBB’nin banka hesabına yatırabileceklerdir.
 9. Dekontun bir nüshası TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne gönderilir. Dekontun kayıtlara geçmesi ile birlikte acenteniz Levhaya kayıtlı acenteler listesinde görülecektir.
 10. Levha kaydını takiben altı ay içersinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yapılması gerekmektedir.
 11. Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 15 iş günü içinde Oda Sicil’e bildirmekle yükümlüdürler.

Ekli Dosyalar

1. Dosya :

Ek-1_20240108141420627.docx

2. Dosya :

Ek-7_20240108141427017.docx

3. Dosya :

FIZIKI-SARTLAR-TAAHHUTNAMESI1-6_20240108141433006.doc

4. Dosya :

GERCEK-KISILER-ICIN-BASVURU-DILEKCESI-1-6_20240108141439634.doc

5. Dosya :

LEVHA-KAYIT-ICIN-YAPMANIZ-GEREKENLER1_20240108141531131.pdf

6. Dosya :

ODA-TETKIK-RAPORU-DILEKCESI_20240108141445090.docx

SİGORTA TÜZEL KİŞİ

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN  UYGUNLUK BAŞVURUSUNDA İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEMLER

 1. Salihli Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanı yapılmış Gerçek veya Tüzel kişi Sigorta Acentesi Levha kaydı için Oda Sicilinden istenen evrak listesini temin ederek gerekli evraklar hazırlanır.
 2. İlgili evraklar eşliğinde TOBB Sigortacılık Müdürlüğü web sayfasındaki Sigorta Acenteleri Ön Başvuru (TOBB-AEKS) ekranından Levhaya kaydın ilk aşaması Sigorta Acentesi tarafından online olarak yapılır.
 3. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası birimine istenilen belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır.
 4. Başvuru ile birlikte Levha kaydı başvurusu ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretinin Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.
 5. Sunulan belgeler incelenir, uygun görülmesi halinde Levha Kayıt başvurusu kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz.
 6. Başvuru alındıktan sonra, birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde Levha kaydı başvurunuz kabul edilmeyecektir. Tetkik aşamasında acente adına Statik IP çıktısı ve en az iki adet (aynı cins olmayacak) fatura ibrazı zorunludur. Yeni kayıtlarda bağlantı yapıldığına dair çıktılar yeterli olacaktır.
 7. Firmanın Levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz online olarak TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından incelenip uygun görülenler, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü onayına gönderilmektedir.
 8. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından başvurusu onaylanan acenteler Levha Kayıt ücretini TOBB’un banka hesabına yatırabileceklerdir.
 9. Dekontun bir nüshası TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne gönderilir. Dekontun kayıtlara geçmesi ile birlikte acenteniz Levhaya kayıtlı acenteler listesinde görülecektir.
 10. Levha kaydını takiben altı ay içerisinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yapılması gerekmektedir.
 11. Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 15 iş günü içinde STSO'ya bildirmekle yükümlüdürler.

Ekli Dosyalar

1. Dosya :

Ek-2_20240108142311449.docx

2. Dosya :

Ek-3_20240108142304711.docx

3. Dosya :

Ek-8_20240108142319558.docx

4. Dosya :

FIZIKI-SARTLAR-TAAHHUTNAMESI-7_20240108142327027.doc

5. Dosya :

LEVHA-KAYIT-ICIN-YAPMANIZ-GEREKENLER_20240108142332363.pdf

6. Dosya :

ODA-TETKIK-RAPORU-DILEKCESI_20240108142338335.docx

7. Dosya :

TUZEL-KISI-SIGORTA-ACENTESI-ICIN-BASVURU-DILEKCESI-10_20240108142344310.docx

SİGORTA ŞUBE AÇMA

ŞUBE AÇARAK TEŞKİLATLANAN ACENTELERİN İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEMLER

 1. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkezi için en az 300.000.Tl ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları ve ticaret sicil kayıtlarında sermayeyi tescil ettirme zorunluluğu olup firma türüne göre EK-7 veya Ek-8 sermaye bilgilerinin Mali Müşavir onaylı olarak sunulması gerekmektedir.
 2. Şube açarak teşkilatlanacak tüzel kişi acentelerde genel müdür ve genel müdür yardımcısının, gerçek kişi acentelerde ise ticari mümessil veya ticari vekil olarak Ticaret Siciline tescili zorunludur.
 3. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Ticaret Sicilde tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve teknik personel kayıtlarını yaptırmak için şube organizasyon şeması ve Form A-B’ler doldurularak Odamıza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
 4. Tescil ettirilen her şubenin Asgari Fiziki Şartlar Tetkiki için Odaya başvurularak Oda Tetkik Raporu talep edilmelidir.
 5. Her şube için müdür ve teknik personel bulundurulma zorunluluğu vardır.
 6. Bir kişi sadece bir sigorta acentesinde genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personel olarak görevlendirilebilir. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personelin ikametgâhı, merkez ve/veya şubenin bulunduğu il sınırları içinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilebilir.

Ekli Dosyalar

1. Dosya :

Ek-4-Sube-Personeli-icin-Istenen-Evraklar_20240108150954722.docx

2. Dosya :

Ek-5-Genel-Md-ve-Genel-Md-Yrd-Bilgi-Formu-A_20240108151001919.docx

3. Dosya :

Ek-6-Sube-Muduru-Teknik-Personeli-Bilgi-Formu-Form-B_20240108151008693.docx

4. Dosya :

Ek-7-Gercek-Kisiler-icin-Mal-Beyani_20240108151021854.docx

5. Dosya :

Ek-8-Tuzel-Kisiler-icin-Mal-Beyani_20240108151029719.docx

6. Dosya :

ODA-TETKIK-RAPORU-DILEKCESI_20240108151036441.docx