SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

STSO HABERLER

Güncel haberlerimizi buradan takip edebilirsiniz

Salihli TSO, dış paydaşlarının katkılarıyla yol haritasını çizdi

Salihli’deki kamu kurum, kuruluş, meslek odaları ve STK temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası’nın güçlü ve zayıf yanları; ileriye yönelik fırsatlar ve tehditler konusunda görüşlerini dile getirerek, Oda’nın yeni dönem stratejisinin oluşmasına katkıda bulundu.


2023-5-24


Didim’de geçtiğimiz günlerde Meclis ve Komite ve Disiplin Kurulu üyeleriyle iki günlük stratejik plan çalıştayı düzenleyen Salihli TSO, bu sürecin ikinci ayağını oluşturan dış paydaş toplantısını da gerçekleştirerek, önümüzdeki dönemin dört yıllık yol haritasını oluşturdu.

Salihli TSO’nun Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya yoğun bir katılım sağlandı. Celal Bayar Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra, Kaymakamlık, Belediye, Emniyet teşkilatı, Tarım İlçe, Ticaret Borsası, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, İnşaat Mühendisleri Odası, Salihli OSB ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, esnaf odalarının başkanları ve meslek okullarının müdürleri toplantıya katılarak, görüşlerini dile getirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı açış konuşmasında ortak akıl, siyaset üstü ve şeffaf yönetim ilkesiyle hareket ettiklerini, üyelerinin yanı sıra ilçedeki ilgili kurumların temsilcilerinin görüşlerinin de kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Yüksel şunları söyledi:

“Salihli, 12 ay boyunca tarımdan gelir elde edilen verimli topraklara sahip bir ilçedir. Organize Sanayi Bölgesi de hızlı bir gelişme içinde. İlçemiz sürekli gelişen, önü açık bir kenttir. Biz de Oda olarak hep daha iyinin peşindeyiz. Bunun için sizin de katkılarınıza ihtiyacımız var. Önümüzdeki dört yıllık rotamızı belirlerken sizin fikirleriniz de bizim için çok değerlidir.”

Danışman firma Egeko’nun yetkilisi Caner Urhan, ilk kez bu kadar yoğun katılımlı bir dış paydaş toplantısı düzenlediğini belirterek, Salihli’deki kurum ve meslek odaları temsilcilerinin duyarlılığını takdir ettiğini ifade etti.

İki buçuk saat süren dış paydaş toplantısında sırasıyla Salihli TSO’nun güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehditler, katılımcıların görüşleri doğrultusunda sıralanarak, puanlama yöntemiyle en etkili olan maddeler belirlendi.

Oda’nın misyonu ve vizyonunu ve SWOT analizini şekillendirmeye katkı sağlayacak olan maddeler şöyle sıralandı:

“Güçlü yönler: kurum güvenirliği ve güçlü organizasyon yapısı; şeffaf ve siyaset üstü yönetim anlayışı; kadın girişimcilere destek; tecrübeli ve bilgili personel yapısı, coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkma.

Zayıf yönler: turizm potansiyelinin yeterince kullanılmaması, müzemizin olmaması ve tanıtım eksikliği; yönetimde kadın temsilinin azlığı; ilçede fuar ve festivallerin azlığı; Oda bütçesinin kısıtlı olması; gümrük biriminin olmaması.

Fırsatlar: tarım ürünlerinin çeşitliliği; sağlık- kültür- inanç ve doğa turizmi potansiyeli; lojistik gücü ve coğrafi konum; hızlı tren; gıdada katma değer yaratabilecek ürün potansiyeli.

Tehditler: kuraklık, vahşi sulama, plansız sondaj ve iklim değişikliği; eğitimli genç nüfus göçü; tarım sektöründeki istihdamın yaşlanması ve tarımsal istihdamda genç nüfus göçü; sanayi iş gücü yetersizliği; jeotermal suyun tarıma ve çevreye olumsuz etkisi.”

Akreditasyon sürecinde önemli bir veri olarak değerlendirilen stratejik plan, Salihli TSO’nun önümüzdeki döneminin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.