SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

STSO HABERLER

Güncel haberlerimizi buradan takip edebilirsiniz

Salihli TSO, yeni dönemin rotasını belirledi

Oda’nın önümüzdeki dört yıllık stratejik planını ortaya koymak için iki günlük bir çalıştay düzenleyen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, karar organlarındaki üyelerin ortak kararıyla Oda’nın vizyonunu ve misyonunu oluşturdu.


2023-5-2

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis, Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu üyeleri, iki günlük çalıştay için Aydın’ın Didim ilçesindeki Aquasis Otel’de bir araya geldi. Yoğun süren çalışmalar sonucunda Oda’nın ve bölgenin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra tehditler ve fırsatlar ortaya kondu. Toplantıda katılımcıların ortak görüşü ve kararıyla Salihli TSO’nun vizyonu ve misyonu da tanımlandı.

Egeko Danışmanlık firmasının yetkilisi Caner Urhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayın açış konuşmasını yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, seçimlerden sonra düzenlemeyi bir gelenek haline getirdikleri stratejik plan çalıştaylarının faaliyet döneminin belirlenmesinde büyük bir yarar sağladığını ifade etti.

Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ve yapılan bu planlamanın ortak akılla yönetim hedefinin en önemli göstergesi olduğunu kaydeden Yüksel, şunları söyledi:

“Hepinizin fikri bizim için önemlidir. İşinizi bırakarak iki gününüzü beyin fırtınası şeklinde yoğun bir çalışmayla geçirmek için buraya geldiniz. Yapacağımız bu çalışma Odamızın olduğu kadar Salihli’nin ve bölgemizin de yol haritasının belirlenmesinde yardımcı olacak. Yaptığınız katkılar için teşekkürlerimizi sunarız.”

Çalıştayın ilk gününde SWOT analizi olarak adlandırılan faaliyet için Meclis üyeleri, Meslek Komiteleri üyeleri, Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan toplam 60 üye beş masa etrafında toplanarak, çalışma grupları oluşturuldu.

Her masanın ortaklaşa belirlediği maddeler okunduktan sonra puanlama yöntemine başvuruldu ve en yüksek oyu alan görüşten başlayarak Oda’nın ve bölgenin güçlü ve zayıf yönleri, değerlendirilebilecek fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken tehditlerle ilgili sıralama ortaya çıkarıldı.

Çalıştayın ikinci gününde Salihli TSO’nun vizyon, misyon, amaç ve hedefleri tartışıldı. Bu maddeler de uzlaşıyla şekillendirildi.  Üyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi için ilgili tüm platformlarda yer alınması ve temsil edilmesi; turizm, tarım ve çevreci jeotermal konularında geliştirilmesi; teşviklerden daha fazla yararlanılması ve uluslararası pazarlara açılmak için çalışmalar yapılması; iş geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülmesi; tarım dışı sanayi gelişimi ile ilgili faaliyetler yürütülmesi hedefleri belirlendi.

Bölgenin kapasitesinin geliştirilmesi konusunda ise; “Bölgeyi iklim değişikliğine hazırlamak; sanayi ve jeotermal enerjinin sebep olduğu çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; kamu, özel sektör üniversite STK ortak kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar yapmak; kentsel dönüşüm ve planlı şehirleşme ile ilgili çalışmalar yapmak; sosyo- ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak çalışmalar yapmak; agropark ve teknokent kurulması için faaliyetler yürütmek” hedefleri sıralandı.

Stratejik Plan çalıştayı, Oda üyelerinin yanı sıra eşler ve çocukların da katılımıyla 120 kişiye ulaşan Salihli, Kula ve Selendili grubun kaynaşmasına ve yeni dostlukların kurulmasına da katkı sağladı.