23.09.2021
Salihli için lisanslı depoculuk önerisi

Tarımsal sanayi bakımından gelişmiş bir bölgede yer alan Salihli için, son yıllarda kullanımı giderek artan lisanslı depoculuk önerisi sunuldu. Tarımsal ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarını en aza indiren, çiftçilerin de zarar etmesinin önüne geçen bir sistem olan lisanslı depoculuğu yaygınlaştırmak için çeşitli teşvikler uygulanıyor.

Tarım ürünlerinin belli bir kira bedeli karşılığında sağlıklı koşullarda depolanmasını sağlayan lisanslı depolar, A.Ş. statüsünde kurulmuş ve çalışma usulleri devlet tarafından belirlenmiş olan büyük kapasiteli depolar olarak faaliyet gösteriyor. Lisanslı depoculuğun 31 Aralık 2023 tarihine kadar teşvik edilmeye devam edeceğini belirten Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretinde sistem hakkında Başkan İbrahim Yüksel’e detaylı bilgiler sundu.

Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünlerin 2023 yılı sonuna kadar zirai stopaj vergisinden (yüzde 2), elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (yüzde 20) ve yüzde 1 KDV’den muaf olduğunu anlatan Özel, bu süre zarfında devlet tarafından depo kira desteği ödendiğini de kaydetti.

Salihli için kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı konusunda lisanslı depolar kurulabileceğini vurgulayan Özel, “Zeytin, zeytinyağı ve kuru üzüm için ÇKS haricindeki kesimler için ayda ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere; ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ile üretici örgütleri için ise ayda ton başına 20 TL’yi geçmemek üzere ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin yüzde 50’si oranında depo kira desteği veriliyor” dedi.  

Lisanslı depo denetçisi Hüseyin Kartal da bunlara ilave olarak, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verildiğini kaydetti. Kartal bunların yanı sıra, üreticilere analiz desteği, kredi faizi desteği, lisanslı depo yatırımı ve işletme kredisi desteği gibi teşvikler verildiğini anlattı.

Planlı tarıma bir türlü geçilememesi nedeniyle çiftçinin her yıl belli ürünlerde zarara uğradığını belirten Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, lisanslı depoculuğun pek çok yönden avantajlı olduğunu ifade etti. Yüksel şu değerlendirme yaptı:

“Bildiğiniz gibi bu yıl bölgemiz çiftçisi salçalık domates fiyatlarının çok düşmesi nedeniyle ürünü toplamayıp tarlasını sürdürdü. Her yıl farklı ürünlerde benzer olaylar yaşanıyor. Lisanslı depoculuğun bu tür dezavantajlı durumları ortadan kaldırdığı anlaşılıyor. Salihli gibi tarımsal üretimin ve tarımsal sanayinin yoğun olduğu bir bölgede lisanslı depoculuk şart. Bu cazip imkandan yararlanmak için yatırımcıları teşvik etmek gerekir.”