23.09.2021
Borç yapılandırması için son başvuru 31 Aralık

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 7256 sayılı kanundan yararlanmak isteyen kamu borçlularının, 31 Aralık tarihine kadar ilgili idareye başvurması gerekiyor. Yapılandırma kapsamında şu borçlar yer alıyor:

-31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları;

- 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları;

-31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı borçların ilk taksidinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar; diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçların ilk taksitini 28 Şubat 2021 tarihine kadar; diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, esnaf, tüccar ve sanayicinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, ödenmesi gereken vergi ve cezaların yapılandırılması imkanı ile az da olsa bir kolaylık sağlandığını kaydetti. Yüksel, Salihli, Kula ve Selendi’de bulunan Salihli TSO üyelerini bu kanundan yararlanmaya davet ederek, içeriğini şöyle açıkladı:

“Yeni düzenlemeyle 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat, munzam aidat borç asıllarının tamamı yapılandırma kapsamına girdi. Birinci taksidin Şubat 2021 sonuna kadar; kalan taksitlerin aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde (Temmuz 2021 ayı sonuna kadar), bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların, alacak asıllarını, bu kanunun yayımından önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçiliyor.

Sigortacı üyelerimizin ise 31 Ağustos tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat, munzam aidat ve TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Üyelerimizi yapılandırmadan yararlanmaya davet ediyoruz.”