23.09.2021
Salihlili inşaatçılar, sektörü ve yeni düzenlemeleri değerlendirdi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın İnşaat Meslek Komitesi üyeleri, sektördeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’in de davet edildiği toplantıya Meslek Komitesi üyeleri Günay Topkaya, Mehmet Yavaş, Taliye Girgin, Yasemin Yıldırım, Erhan Güzel ve Hasan Yalabık katıldı.

Sektörünün büyük bir durgunluk içinde bulunduğunu, mevcut inşaatların satılamadığını ve dolayısıyla yeni inşaatlara başlanamadığını belirten komite yetkilileri, ekonomideki durgunluğu ortadan kaldıracak tedbirlerin bir an önce alınması konusunda görüş birliğine vardı.

Salihli TSO İnşaat Komitesi,  21 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında yapılan düzenlemelerden en önemlilerinin 2 Eylül’de yürürlüğe girdiği bilgisi paylaşıldı.  Müteahhitler, arsa sahipleri ve tüketiciler açısından yen bir dönemin başladığını değerlendiren komite üyeleri,  uzun yıllardır konuşulan ama bir türlü uygulamaya geçemeyen arsa sahipleri lehine teminat verme zorunluluğu, tüketiciler lehine inşaatın seviyesine göre bağımsız bölüm satma zorunluluğununolumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

İnşaat ruhsatı için teminat verme zorunluluğu ve inşaatı tamamladığı oran kadar satabilme şartı konusundaki değişiklikler şöyle sıralandı:

“Kentsel dönüşüm alanı olarak riskli alan veya riskli yapı ilan edilen bir yerde inşaat yapmak isteyen ve bu konuda tüm evraklarını hazırlayarak ilçe belediyesine başvuran müteahhitlere, riskli alanlarda yapı inşaat alanı 50 bin metrekareye kadar olan alanlarda yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat verme zorunluluğu getirildi.

2 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bir diğer önemli düzenleme de müteahhitler tarafından inşa edilecek olan yapılarda tüketicilere bağımsız bölüm satışı yapılırken bitirme oranına göre satış yapılması şartının getirildi. Buna göre; Riskli yapılarda veya riskli alanlarda yapılmakta olan inşaatlardan bağımsız bölüm satın almak isteyen tüketiciye müteahhitler (kendi bağımsız bölümlerine düşen bağımsız bölümleri) inşaatın ilerleme seviyesine göre idareden alacakları izinle (belediyeler veya il özel idaresi) satış yapabilecek. Müteahhitin kendisine düşen tüm bağımsız bölümlerin satışını yapabilmesi için arsa sahiplerinin tamamının onayını alması gerekiyor.”