27.02.2021
Yeni müteahhitlik düzenlemesi Salihli TSO’da anlatıldı

Müteahhitlere sıkı denetim getiren yeni yasal düzenleme hakkında Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdür Yardımcısı Öztürk Çurka,  İnşaat Mühendisi Tuncay Yıldız,  Memur İsmail Yetişen ve  İnşaat Mühendisi Adem Kırmızı, 2 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” hakkında açıklayıcı bilgiler sundu. Salihli TSO Meclis Salonu’ndaki bilgilendirme toplantısına TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve sektör temsilcisi Oda üyeleri katıldı.

Yapılan bilgilendirmede, yeni yönetmelikle, standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verileceği belirtildi.  Müteahhitlerin kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esaslar anlatıldı.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, bu düzenleme ile, ilk defa özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitlere belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olma koşulu getirildiğini ifade ederek, yeterlilik değerlendirmesinde müteahhitlerin öncelikle mali yeterliliğinin kontrol edileceğini, ikinci olarak da mesleki ve teknik yeterliliğe bakılacağını anlattı.

Yetkililer, iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişilere yetki belgesi numarası verilmeyeceğini açıkladı.

Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme sonunda Salihlili inşaat sektörü temsilcilerinin konuyla ilgili sorularını da cevapladı.