23.09.2021
Salihli TSO’da tarımsal destekleme hibeleri anlatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK), 16 Şubat’ta çıktığı yeni çağrı dönemindeki hibe destekleri Salihli TSO’da düzenlenen bilgilendirmeyle detaylı olarak anlatıldı.  TKDK Manisa uzmanlarının katıldığı bilgilendirmede, Salihli’deki işletmelerin yetkilileri katıldı.

TKDK Manisa Uzmanları, yaptıkları sunumlarla yeni çağrı döneminin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi sundu. Uzmanlar, Manisa’da 2013 ile 2016 dönemini kapsayan IPARD I programında 324 projeye hibe verildiğini, IPARD II programının başladığı günden bugüne kadar 54 projeye 20 milyon TL hibe verildiğini kaydetti. IPARD II Programı kapsamında 5. çağrıya çıkıldığını vurgulayan TKDK uzmanları, bu çağrı dönemi için 250 milyon Euro tutarında bütçe ayrıldığını ifade etti. Uzmanlar, potansiyel yatırımcıların daha detaylı bilgileri www.tkdk.gov.tr adresinden alabileceği bilgisini verdi.

Süt, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta üretimi yapan tarımsal işletmeleri kapsayan hibe başvuruları için son tarihin 17 Mayıs 2019; süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması; meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konularını kapsayan hibe başvuruları için son tarihin 24 Mayıs 2019 olduğu belirtildi.

Salihli’de 40 projeye ulaştı

TKDK, 2013 yılından itibaren Salihli’de 40 projeye hibe desteği verdi. İlçede toplam yatırım tutarı 22,4 milyon TL’ye ulaşırken, bugüne kadar ödenen hibe tutarı 8,7 milyon TL’ye ulaştı. Ödenecek hibe tutarı da 1,4 milyon TL olarak belirlendi.

Sektörlere göre dağılıma bakıldığında ise hibe desteği alan firmaların dağılımı şöyle oldu:

Bitkisel üretimin çeşitlendirmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi    : 22

Zanaatkârlık ve yerel ürün işletmeleri                                                                 : 12

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi                                    : 2

Kanatlı et üreten tarımsal işletmeler                                                                    : 1

Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması                                         : 1

Süt üreten tarımsal işletmeler                                                                              : 1

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması                                                   : 1