08.03.2021
Oda borçlarına yapılandırma için üyelere çağrı

11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmını kapsıyor.

Düzenlemeye göre, 31 Mart 2018 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenleyen maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvurusuna gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecek. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacak.

Üyelerin bu getirilen kolaylıktan yararlanmasını isteyen Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odaya dilekçe ile başvurulması gerektiğini ifade etti.

Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilecek.

Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilecek. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilecek. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek.