13.04.2021
Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda Düzenlenmesi Sistemi Eğitim

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda Düzenlenmesi Sistemi Eğitim Raporu


( MEDOS ) Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda Düzenlenmesi Sistemi 14 Mayıs itibariyle ATR sistemi ile geçilecektir.

E- imza ile giriş yapılacak olan sistemde artık satış işlemi için sadece Odaya geleceklerdir, fakat onay işlemi için Odaya gelmeye gerek kalmayacaktır. 

Söz konusu Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tarihler aşağıdadır.

 A.TR dolaşım belgesinin MEDOS sitemi üzerinden satışının yapılması, düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine 14 MAYIS 2018 tarihinde,

 EUR.1 ve EUR-MED dolaşım dolaşım belgesi, D-8 ve İran Menşe İspat Belgesi ile Malezya Menşe Belgesinin MEDOS sitemi üzerinden satışının yapılması, onaylanması ve vizelenmesine 28 MAYIS 2018 tarihinde,

  1. Gümrük idareleri tarafından vize işlemi yapılmayan Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve Basitleştirilmiş A.TR dolaşım belgelerinin MEDOS sitemi üzerinden satışının yapılması ve onaylanması uygulamasına ise 2 TEMMUZ 2018 tarihinde geçileceği ifade edilmektedir.
  • Söz konusu sistem ile Gümrük Müşavirleri ve İhracatçı firmalar 14 Mayıs’ a kadar sahip oldukları ATR belgeleri sistem ile yeni sisteme firmalar ve Odalar lehine sistem tarafından devredilecektir. 14 Mayıs günü itibariyle Odalarda e imzaya sahip kişilerin girmiş olduğu sistem havuzuna onay bekleyen evraklar düşecek ve gerekli kontrollerin ( sistemde gümrük müşavirlerinin ve ihracatçı firmaların girmiş ve yüklemiş oldukları evraklar, bilgiler kontrol edilerek ) yapılması ile Statik IP adresinden Odamızca giriş yapılarak onaylanacaktır. 14 Mayıs tarihinden sonra hiçbir şekilde TOBB, TİM

 ( Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Federasyonu tarafından da Manuel yani Fiziksel olarak mühürlü, imzalı onay yapılamayacak; tamamen elektronik onay yapılacaktır.

  • TOBB Bilgi istemi ile MEDOS sistemi entegre olacak olup sistem gereği hangi Odaya ait Belge ise sadece oradaki sistemde yer alacak olup artık arşiv tutulmayacaktır. Sadece Gümrük Müşavirleri/ İhracatçı firmalar onay işlemi sonrası kare kodlu belgenin son haline ait belgelerinin çıktısını alıp saklayacaklardır. Ayrıca 7077 sayılı Tebliğin yürürlüğe girmesi ile ATR Belgelerini kullanım süresi ve Zayi den geri dönüşünün süresi de 1 Yıldan 6 aya düşeceği belirtilmiştir. Hatalı ve eksik olarak düzenlenen ( Elektronik ortamda Gümrük Müşavirleri ve İhracatçı Firmalar tarafından ) Belgeler üzerinde düzeltme yapılamayacak olup iptal edilecektir.
  • Söz konusu ATR 14 Mayıs itibariyle sadece Gümrük Müşavirleri ve İhracatçı belge alabilecek olup Gümrük Müşavirleri de almış oldukları belgeleri yetkilendirilmiş oldukları firmalar adına düzenleyebileceklerdir. 
  • ÖNEMLİ hususlardan birisi de 14 Mayıs öncesi satılan ATR Belgelerinin kesinlikle ATR Otomasyon sisteminden yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu sistem ile birlikte artık Gümrükten gelen belgelerin son sayfalarının Çakıştırma işlemi yapılarak  arşivlenmesi de ortadan kalkacaktır.
  • Eski sistemde olan sonradan verilmiştir ibaresi bu sistemde de mevcuttur.
  • Copy işlemi için ikinci bir evrak aynı fatura ile sistemden onaylanabilecektir.
  • Birden çok belge birden çok fatura onayı gibi uygulamalar eski sistemde olduğu gibi burada da yapılabilecektir.
  • Ayrıca belge iadesi/ satış iptali işlemleri yeni sistemde yapılamayacaktır.
  • Sistem üzerinden Firmaların hangi Odaya kayıtlı oldukları da otomatik olarak kontrol edilebilecektir.

 Üyelerimze Saygıyla Duydurulur