09.03.2021
Salihli TSO, yeni dönemin yol haritasını çizdi

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçimlerle önümüzdeki 4 yıl için üyelerin oylarıyla iş başına gelen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Meclis üyeleri, Meslek Komiteleri üyeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri, Oda’nın 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planını oluşturmak için bir araya geldi.  

Muğla’nın Didim ilçesindeki Aquasis Otel’de iki gün süren bir çalıştay düzenleyen Salihli TSO, iç paydaşlarıyla önümüzdeki dört yılın yol haritasını çizdi. 62 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen İç Paydaş Çalıştayı’nın ilk gününde yapılan toplantıda Birinci ve İkinci Stratejik yönetim dönemi performans sunumu gerçekleştirildi. Sunumda, 2010-2013 yılı arasında yüzde 55 olan stratejik plan gerçekleşme başarı oranının, 2014-2017 yılları arasını kapsayan dönemde yüzde 83’eulaştığı değerlendirildi.

Çalıştayın ikinci gününde stratejik planlama metodu sunumu yapıldıktan sonra grup çalışmalarına geçildi ve beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilen çalışmalardan sonra her grubun görüşleri dile getirilip, bunlar üzerinde yorumlar yapıldı.

Stratejik Plan çalıştayının kapanış konuşmasında, Meclis, Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu üyelerine katılımları ve geleceğe yön veren önerileri için teşekkür eden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, önümüzdeki 4 yıla ilişkin yol haritasını hazırladıklarını, bu planın yönlendirmesiyle daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Yüksel, Salihli TSO’nun 2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden akreditasyon belgesini alan ilk ilçe odalarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Odamızın orta ve uzun vadede başarıya ulaşması için temel stratejilerini ve kurumun yönünü belirlemek için bir araya geldik. Salihli TSO’nun kaynaklarını belirlenen amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli kullanmak için stratejik plan yol göstericimiz olacaktır.” dedi.

İç paydaş çalıştayını tamamlayan Salihli TSO, önümüzdeki günlerde de Salihli’deki kurumların temsilcilerinin de katılacağı dış paydaş çalıştayı düzenleyecek.