23.09.2021
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

 TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN   DUYURU

                                                             

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi gazete yayınlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve

13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

1-Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Kuruluş anasözleşmeleri  kurucu ortakların huzurda atacakları imzaları ile ve imza beyannameleri noterde değil Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde onaylanacaktır .

2-Kuruluş defter tasdik onayları noterde değil Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanacaktır. Bu defterler müdürlüğümüzce hazırlanmış olup ayrıca kırtasiyeden alınmayacaktır.

3-Bilindiği üzere 7099 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili kanun gereği “Limited Şirketlerin” kuruluşta ve sermaye arttırımında yatırdıkları  bloke zorunluluğu kaldırılmıştır.

4-Ticari işletmenin açılış tescilinde istenen Ticaret ünvanı ve bunun altına atacağı imzayı (imza beyannamesi) noter’de değil Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenecektir.

5-Kooperatiflerin yönetim kurulu kararları noterde değil Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanacaktır.

6-Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişinin ticaret ünvanı  ve bunun altında atacağı imzayı gösteren “imza beyannamesi” noterde veya Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılacaktır.

7-Defter tasdik işlem ücreti, Rekabet kurumu ödemeleri, Ticaret Sicili  Harç bedelleri, Ticaret sicil gazete ilan bedelleri  Ticaret ve sanayi odası veznesinden tahsil edilecektir .

                                                                                             

 

                                            Salihli Ticaret Sicili Müdürlüğü