27.02.2021
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları

Değerli üyelerimiz;

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında 27 Aralık 2017 tarihinde saat 14:00’da Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak açılış toplantısı ile toplam bütçesi 30 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edilecektir.

 

Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) kapsamında imalat sanayisinde faaliyet göstermekte olan KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi-teknoloji transferi, uluslararasılaşma ve markalaşmaya yönelik projelerine hibe desteği verilecektir.

 

Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında ise kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki altyapı projelerine hibe desteği verilecektir.

 

Programların son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 18 Mart 2018; proje taahhütnamelerinin Ajans’a teslimi içinse 23 Mart 2018’dir.

 

Programlar hakkında ayrıntılı bilginin yer aldığı başvuru rehberlerine ilan tarihi itibarıyla Ajans internet sitesinden ulaşılabilir.

Bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi aşağıda ve ekte yer almakta olup, GEKOP ve ÇEDEP kapsamında proje sunacak potansiyel başvuru sahiplerinin toplantılara katılımı önem arz etmektedir.

Odamız bilgilendirme toplantısı 04/01/2018 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında

Eğitim toplantı tarihi 17/01/2018 10:00-17:30 saatleri arasında olup üyelerimizin dikkatine sunulur