13.04.2021
Tehlikeli madde satışı yapanlar dikkat!

Tehlikeli madde kapsamında bulunan işyerlerinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırma zorunluluğu 1 Ocak 2018 pazartesi gününden itibaren başlıyor. 19 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri kapsıyor.

Ayrıca, Sınıf:1, Sınıf:6 ve Sınıf:7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler,
herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek ya da bu hizmeti almak zorunda bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereği Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmak zorunda olan üyelerinin 1 Ocak 2018 tarihine kadar hazırlıklarını yapmaları konusunda uyaran Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, uygulanacak para cezalarının yüksek olduğuna dikkat çekti ve üyelerine bir an önce gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti.