27.02.2021
Akaryakıt ve kömür sektörü sorunlar yumağı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın her üç ayda bir farklı bir sektöre yönelik olarak gerçekleştirdiği sorun tespit çalışmalarının sonuncusu benzin istasyonları ile kömür ve LPG satıcılarına yönelik oldu. Toplam 45 üyenin ziyaret edilerek doldurulan anket cevapları ile oluşturulan raporu değerlendirmek üzere TSO’da bir toplantı düzenlendi. 45 üyeden sadece 7’sinin katılım sağladığı toplantıda, sektörün birinci sorununun kalifiye eleman sıkıntısı, ikinci önemli sorunun ise fiyatta haksız rekabet olduğu üzerinde duruldu.

Akaryakıt sektöründe kayıt dışı satışların varlığı konusunda iddialar ve bundan kaynaklanan düşük fiyatlarla rekabette sıkıntı ortak yakınma konusunu oluşturdu. Kömür satıcılarının ise Tarım Kredi kooperatiflerinin üyelerinin dışında kişilere satış yapmasından rahatsızlık duydukları anlaşıldı.

Salihli TSO Meclis Salonu’nda İş-Kur ve SGK yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda 22 anket sorusuna verilen yanıtlar tek tek ele alındı. Az katılımlı toplantıda üyeler sorunlarının içinden çıkılmaz bir hal aldığını, bazı istasyonların rafineri çıkış fiyatının da altında satış yaptığını öne sürdü.

Benzin istasyonu yetkilileri sektörün 5 ayrı bakanlığa bağlı olduğunu, çok başlılık nedeniyle denetimlerden sağlıklı sonuçlar alınamadığını ifade etti. Akaryakıtçılar Salihli’deki 58 benzin istasyonunun 20’sinin Manisa vergi dairesine, geri kalanların ise Doğu illerindeki vergi dairelerine kayıtlı olduğunu, bu yüzden etkili mücadele yapılamadığı görüşünü savundu. Benzin istasyonlarından alınan reklam vergilerinin yüksekliğinden de yakınan üyeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda bir standart belirlemesini istedi. Üyeler, TSE’nin her yıl yerine, 3 veya 5 yılda bir denetim yapmasının yeterli olacağı görüşünü savundu.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bundan önce 16 sektörde yaptıkları anket ve değerlendirme toplantısı uygulamasının bu sefer akaryakıt ve kömür sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin bulunduğunu 12. Meslek grubuna yönelik olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Yüksel, ankette çıkan sonuçların bu sektörde ciddi sorunlar yaşandığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, Salihli TSO olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral da sektör temsilcilerinin dernek çatısı altında toplanarak, sorunlarına çözüm araması önerisinde bulundu.