09.03.2021
Emlakçılar ve projeciler sorunlarına çözüm aradı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın sektör toplantılarının 16.’sı emlak müşavirleri ile mimar ve mühendislerden oluşan proje grubuna yönelik olarak gerçekleştirildi. Üyelerin tek tek ziyaret edilmesi ve anket uygulanması sonucu oluşturulan rapor, TSO’daki ortak toplantıda maddeler halinde ele alınarak tartışıldı. İş-Kur Müdürü Huriye Özcan, Salihli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yıldırım Yılmaz, Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği Başkanı Emel Aslanoğlu, Salihli Belediyesi, SGK ve İMKB Endüstri Meslek Lisesi’nden yetkililerin yanı sıra Oda üyesi mimar, mühendis ve emlakçıların da katıldığı toplantıda iki grubun da sorunları detaylandırılarak, çözüm önerileri geliştirildi.

Emlakçılar adına konuşan Salihli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yıldırım Yılmaz, Derneği kurucu başkanı Yücel Gökkaya ve TSO Meclis Üyesi Emlakçı Mehmet Altıntaş, en temel sorunlarının mesleğin bir yasaya dayandırılmaması olduğunu ifade etti. Emlakçılıkla ilgili kanunun uzun yıllardır TBMM’de bekletildiğini, fakat hiçbir şekilde gündeme gelemediğini belirterek, Salihli TSO yönetiminden bu konuda bir lobi faaliyeti beklediklerini dile getirdiler. Emlakçıların bir diğer isteği de müteahhitlerle ortak bir toplantı düzenlenerek, sahada karşılaşılan sorunların karşılıklı ele alınması konusu oldu.

Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği Başkanı Emel Aslanoğlu da belediye ile yaşanan sorunlara ve koordinasyonsuzluklara dikkat çekti. Yapı denetimi sisteminin sorunlu olduğunu ve eskiden olduğu gibi yapı denetiminin belediyeler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Aslanoğlu ve toplantıda katılan diğer mimar ve emlakçılar, özel sektör eliyle yapılan denetimlerin sağlıksız olduğu görüşünü savundu. Aslanoğlu, Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ortak akılla hareket etme sözlerini tutmadığını, yeni yapılan pazaryeri ve otopark kompleksinin Salihli’deki STK’lara danışılmadan projelendirildiğini vurguladı.

Sektör incelemesinde her iki meslek grubunun ortak sorunlarının en başında bürokrasi ve ikinci sırada da kalifiye eleman konusu yer aldı. Üyeler özellikle belediye ve tapu dairesi gibi kurumlarda yaşanan aksaklıklardan yakındı.

Kalifiye eleman konusunda ara eleman sorunu üzerinde durularak, İMKB Endüstri Meslek Lisesi, Mimarlar Odası ve Salihli TSO ile ortaklaşa çözüm geliştirilmesi görüşü benimsendi.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, sektör incelemeleri sonrasında yapılan değerlendirme toplantılarının sorunların ortaya konup çözüm önerileri geliştirilmesi ve üyelerin kaynaşması açısından son derece yararlı olduğunu belirtti. Yüksel, emlakçıların ve proje grubunun talebi olan her türlü eğitim konusunda gerek yer tahsisi gerekse de eğitimci temini konusunda yardımcı olabileceklerini, talep edilmesi halinde eğitimle ilgili her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Yüksel, emlak komisyonculuğu ve müşavirliği yasasının bir an önce çıkması için yardıma hazır olduklarını ifade ederek, yasal bir zemine oturtulan bu mesleğin kayıt altına alınmasının yararlı olacağını kaydetti.