13.04.2021
Salihli TSO’ya aidat borcu olanlara ikinci kolaylık

Resmi Gazete’de 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun” ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üye oda ve borsalara aidat borcu olan üyelere ödemeler konusunda kolaylık geldi. Bu konuda ilk düzenleme 19 Ağustos 2016 tarihinde yapılmıştı. Böylece aradan bir yıl geçmeden oda ve borsalara borcu bulunan ticaret erbabına ikinci bir kolaylık sağlanmış oldu.

Anılan kanunda 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asılları yer alıyor.

İlgili madde 31 Mart 2017 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenliyor. Borçlarını 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara yeni kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkanı tanınmıyor.

Borç asıllarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların üyelerin başvurusuna gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile alacak kayıtlarından silineceğini belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamlarının affedileceğini, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesinin ise mümkün olamayacağını söyledi.

Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Oda’ya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini belirten Yüksel, “Aidat borçları nedeniyle icra işlemleri başlamış olan üyelerin af için Odamıza başvurması ve borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla mahkeme masraflarından karşılıklı olarak vazgeçilecektir” bilgilendirmesini yaptı. Yüksel, birinci taksidin son ödeme gününün de 31 Ağustos 2017 olduğunu bildirdi.