13.04.2021
Ticari Elektronik İletiler

Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden alınan yazı doğrultusunda Elektronik ticaretin düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 01.05.2015,bu kanuna göre hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik de 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Söz konusu mevzuatta ticari elektronik ileti,''telefon,çağrı merkezleri,faks,otomotik arama makineleri,akıllı ses kaydedici sistemler,elektronik posta,kısa mesaj hizmetleri gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri,ses ve görüntü içerikli iletiler''olarak tanımlanmış ve bu iletilerle ilgili düzeltmeler yapılmıştır.

Esnaf ve sanatkarlarımız ile tacirlerimiz tarfından pazarlanan mal ve hizmetleri tanıtmak amacıyla tüketicilere veya daha önce kendilerinden mal ve hizmet almış müşterilere gönderilen mesajlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Müdürlüğe esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin tüketiciden veya müşterilerinden onay/izin almaksızın bu mesajları gönderdiği,onay alınmış olsa bile red hakkını'nın aynı yöntemle verilmediği/sağlanmadığı,mesajlarda gönderene ait tanıtıcı bilgilerin bulunmadığından  bahisle şikayetler intikal etmekte olup,mevzuata uygun olmayan mesajları gönderenlere idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

2017 yılı için en düşük cezanın 1095TL Olduğu, toplu mesajlarda bunun 10 kata kadar uygulanacağı göz önüne alınarak odamıza kayıtlı üyelerimizin mevzuata uygun olmayan ileti göndermemesi duyurulur.