09.03.2021
Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

6948 sayılı sanayi Sicil Kanunu'nun 5'inci maddesi gereği,sanayi siciline kayıtlı işletmeler için,bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin,her yıl nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.Yıllık işletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi veya bilgilerin eksik olması halinde aynı kanunun 9.maddesi gereği idari para cezası uygulanacağından sanayi siciline kayıtlı üyelerimizin yıllık işletme cetvellerini vermeleri ve değişiklik var ise bilgilierini güncellemeleri yapması üyelerimize duyrulur

NOT                     :

  1. 2016 yılı işletme cetvelini doldurmuş olan işletmelerin bu yazıyı dikkate almasına gerek yoktur
  2. Sanayi sicil bilgi sistemi kullanma klavuzuna http://manisa.sanayi.gov.tr adresi dökümanlar bölümünden ulaşılabilmektedir
  3. Yıllık işletme cetvelindeki İmalat bilgisi kısmındaki üretim kalemi veya kalemleri için bildirilen satış bedellerinin toplamı,ciro bilgisi(Bu üretim yerinden elde edilen üretim kaynaklı ciro)kısmındaki toplam bedelle uyuşmalıdır
  4. Tüketilen enerji miktarı yıllık bazda kwh cinsinden girilmelidir
  5. Kapasite toplam yıllık kullanım oranı belirlenirken;100*[toplam fiili üretim miktarı(ilgili yıl içinde yapılan üretim miktarı)/toplam kapasite miktarı(kapasite raporundaki miktar)] formülü dikkat edilmelidir
  6. Yıllık işletme cetveli anket formu doldurulmalıdır