27.11.2020
Elektronik ortamda toplantı yapılabilmesi hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda; Türk Ticaret Kanunu’ nun 1527’ nci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin genel kurul toplantıları ve limited şirketlerin ortaklar kurulu toplantılarının elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden yapılabildiği, pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin, toplantılara fiziken gitmelerine gerek kalmaksızın e-GKS’ den elektronik veya mobil imzaları ile istedikleri yerden katılabildiği, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip, görüş ve oylarını iletebildiği bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa bile genel kurul/ortaklar kurulu toplantılarını henüz yapamamış tüm şirketlerin genel kurul toplantılarını Ticaret Bakanlığı' nın verdiği yetkiye istinaden hukuken geçerli olarak e-GKS’den yapabileceği bildirilmiştir. e-GKS hakkındaki ayrıntılı bilgiye http://egk.mkk.com.tr adresinden ulaşılabilir. Bilgilerinize sunulur.

Eklenme Tarihi: 09.09.2020