07.07.2020
VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

7 Eylül 2019 CUMARTESİ

                                                               Resmi Gazete                                                 Sayı : 30881

                                                               

                                                                       KURUL KARARI

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan;

 

 

KARAR

Karar Tarihi 03/09/2019

Karar No : 2019/1265

Toplantı Sıra Sayısı : 2019-132

Konu Özeti : VERBİS Kayıt sürelerinin uzatılması

 

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan :                            Prof.  Dr. Faruk BİLİR

Üyeler :                            Cabir BİLİRGEN, Turan ARIK, Bayram ARSLAN, Hasan AYDN, Şaban BABA.

                                          Dr. ihsan Ezel BÜYÜKSEKBAN, Murat KARAKAYA, Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

- Yıllık Çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel)kişi veri sorumluları ile }yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzeli kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

- Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete ‘de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenme Tarihi: 17.09.2019