18.01.2022
Linkler

1) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)

Türkiye’nin dış ticaret verileri; ülke, ülke grubu, çeşitli sınıflandırmalar ve gümrük tarife istatistik pozisyonu (gtip) bazında ücret karşılığında öğrenilebilmektedir. Ayrıca TÜİK veri tabanlarından gayri safi yurt içi hasıla, büyüme, fiyat endeksleri ve istihdam gibi Türkiye’nin temel ekonomik göstergelerine zaman serileri şeklinde ulaşmak mümkün bulunmaktadır.

Adres: www.tuik.gov.tr

2) T.C. MERKEZ BANKASI ELEKTRONİK VERİ DAĞITIM SİSTEMİ

Döviz kurları, bankacılık ve fiyat endekslerine ilişkin zaman serilerine ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilecek veri tabanıdır. Kullanımı ücretsizdir.

Adres: http://evds.tcmb.gov.tr/

3) INTERNATIONAL TRADE CENTER (UNCTAD/WTO) MARKET ANALYSIS AND RESEARCH (MAR) VERİTABANI

Söz konusu veri tabanında çok iyi hazırlanmış pazar araştırmaları ve ticari analizler mevcut olup veri tabanının yanında Trade Map, Market Access Map, Trade Commitments Map, Investment Map ve Product Map gibi birçok web tabanlı uygulamaları kullanım imkânı bulunmaktadır. Veri tabanına erişim ücretsiz olup siteye bireysel bazda veya firma bazında üye olunmalıdır.

Adres: http://www.intracen.org/mas/?mn=0&sm=0?0

4) EUROSTAT

AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat’ın internet sitesinden AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin istatistiklere ulaşılabilir. Sitenin içinde yer alan dış ticaret veri tabanından ise gümrük tarife kodu ve ülkeler bazında zaman serilerine erişim mümkün bulunmaktadır.

Adres: http://ec.europa.eu/eurostat

 5) AB PAZARA GİRİŞ VERİ TABANI (MARKET ACCESS DATABASE)

AB’nin Pazara Giriş Stratejisi çerçevesinde kurulan Pazara Giriş Veri Tabanı Avrupalı ihracatçıların hedef pazarlarına ilişkin bilgilere daha kolay ulaşma imkânı sağlaması amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, söz konusu veri tabanını içeriğinde AB üyesi ülkelere yönelik tüm ticari engellerin sektörel sınıflandırılması, üçüncü ülkelerdeki ithalat muameleleri, üçüncü ülkelerin gümrük vergileri ile AB’nin dış ticaret istatistiklerine ayrıntılı bir şekilde ulaşmak mümkündür. AB’nin Pazara Giriş Veri Tabanı tüm üye ve aday ülkelere ücretsiz hizmet vermektedir.

Adres: http://madb.europa.eu  

6) AB İHRACAT YARDIM MASASI (EXPORT HELPDESK)

Gelişme yolundaki ülkelerin AB’ye daha kolay ihracat yapabilmesi için tasarlanmış AB İhracat Yardım Masası’nda AB’nin üçüncü ülkelerle tercihli ticaret anlaşmalarına, AB’de uygulanan gümrük vergilerine, AB’nin dış ticaret istatistiklerine ve AB’nin dış ticaret mevzuatına ulaşmak mümkündür. AB İhracat Yardım Masası’nın kullanımı ücretsizdir ve her ülkeden erişime açıktır.

Adres: http://exporthelp.europa.eu/

7) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VERİ TABANI

DTÖ üyesi ülkelerin, gözlemcilerin ve seçilmiş bazı ülkelerin ticaret, hizmet ve tarife profilleri listelenmektedir. Yıllar itibariyle ülkelerin ticaret istatistiklerine ulaşılabilmektedir. Herhangi bir abonelik gerektirmemektedir.

Adres: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx

8) DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOCSONLINE VERİ TABANI

Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm resmi belgelerine ulaşılabilecek bir veri tabanı olan Docsonline’da hem 1986–1994 arasındaki özellikle Uruguay Görüşmeleri’nin bir kısım belgelerine hem de 1995 yılından bu yana DTÖ’nün tüm resmi yazı ve anlaşmalarına ulaşmak mümkündür. Günlük olarak güncellenen veri tabanında 3 resmi dilde 100.000’in üzerinde belge mevcuttur. Veri tabanına erişim için bireysel veya firma bazında üye olunmalıdır.

Adres: http://docsonline.wto.org/

9) BM COMTRADE VERİ TABANI

Ülkelerin yıllık bazda, Armonize Sistem’e (HS), Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na (SITC) ve Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasına Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama’ya (BEC) göre ikili ticari ilişkilerine ulaşılabilmektedir. Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.

Adres: http://comtrade.un.org/

10) OECD İSTATİSTİK VERİ TABANI

OECD ülkelerinin ve OECD dışındaki bazı büyük ülkelerin birçok alanda verileri elde edilebilmektedir. Örneğin, söz konusu ülkelerin çeyreklik olarak GSYH büyüme hızlarına, aylık ve yıllık olmak üzere ticaret rakamlarına ulaşılabilmektedir. Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.

Adres: http://stats.oecd.org/index.aspx

11) ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) ÜLKE RAPORLARI

Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler gibi kısa bilgilerin yanı sıra, ülkelerin genel ekonomik ve dış ticarete ilişkin durumlarını, dünyadaki yeni eğilim ve gelişmeler ile sosyal ve yapısal değişimlere ilişkin bilgileri içeren veri tabanıdır. Tüm kaynaklara ulaşmak için bireysel abone olunmalıdır. Ancak veri tabanı kapsamındaki “global economic outlook” bölümüne ücretsiz üye olunabilmektedir.

Adres: http://db.eiu.com

Kaynak: http://www.economy.gov.tr,

FAYDALI  INTERNET  ADRESLERİ

1.KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

•  www.ekonomi.gov.tr

Ekonomi Bakanlığı web sitesi. Bu adresten ticaret ve ticari kuruluşlarla ilgili linklere ulaşılabileceği gibi çeşitli konularda bilgiler de edinebilir. Kurumun düzenlediği eğitim seminerlerini de bu adresten öğrenmek mümkündür.

•  www.gumruk.gov.tr

Gümrük Müsteşarlığı web sitesi ;  Bu adresten ulusal ve uluslararası gümrük ve dış ticaret düzenlemeleri ile ilgili detaylı ve güncel bilgiler, yasal düzenlemeler  ve istatistiki  bilgiler almanız almanız yanısıra,   Gümrük Müsteşarlığı Merkez Teşkilatı’nda görevli Gümrük Bürokratlarına ulaşmanız, bağlantı linkler aracılığıyla da  tüm dünyadaki Gümrük Organizasyonlarına ulaşmanız mümkün. 

•  www.turkpatent.gov.tr

Türk Patent Enstitüsü

•  www.kosgeb.gov.tr

 Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

•  www.mfa.gov.tr

Dış İşleri Bakanlığı

•  www.eximbank.gov.tr

Eximbank

•  www.resmigazete.gov.tr

T.C. Resmi Gazete

•   www.tobb.org.tr

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği

•   sanayi.tobb.org.tr

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Sanayi Portalı

•  www.gmd.org.tr

Gümrük Müşavirleri Derneği

•  www.tse.org.tr

Türk Standartları Enstitüsü

•  www.importexporttrading.com

Import Export Trading Center

•  www.un.org

Birleşmiş Milletler (UN)

•  http://europa.eu.int

Avrupa Birliği  (EU)

•  www.un.org/documents/ecosoc.htm

 BM Ekonomik Ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)

•  www.oecd.org

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı  (OECD)

•  www.unece.org/seci

Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi (SECI)

•  www.unctad.org

BM Ticaret Ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

•  www.ccc-ccs.org

Uluslar arası Ticaret Odaları (ICC)

•  www.imf.org

Uluslararası Para Fonu (IMF)

•  www.worldbank.org

Dünya Bankası  (World Bank)

•  www.wto.org

Dünya Ticaret Örgütü  (WTO)

•  www.icao.int

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü  (ICAO)

•  www.imo.org

Uluslararası Denizcilik Örgütü  (IMO)

•  www.iata.org

Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği (IATA)

•  www.fonasba.com

Ulusal Gemi Acentaları Ve Komisyoncuları Dernekleri Federasyonu  (FONASBA)

•  www.ichca.org

Uluslararası Kargo Taşımacılık Koordinasyon Birliği   (ICHCA)

•  www.iru.org

Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (IRU)

•  www.uic.asso.fr

Uluslararası Demiryolları Birliği  (UIC)

•  www.tiaca.org

Uluslararası Hava Kargo Birliği (TIACA)

•  www.coe.fr

Avrupa Komisyonu

•  www.ebrd.com

Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (EBRD)

•  www.eib.org

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

•  www.adb.org

Asya Kalkınma Bankası  (ADB)

•  www.isdb.org

İslam Kalkınma Bankası  (ISDB)

•  www.unido.org

BM Kalkınma Teşkilatı  (UNIDO)

•http://www.egebirlik.org.tr/default.asp

Ege İhracatçı Birlikleri

.http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html.

Türkiye İhracacatcılar Meclisi İhracat Rakamları Hakkında