18.01.2022
Mission - Vision

MİSYONUMUZ

Kurumumuzun yasal çerçevede vermek ile yükümlü olduğu hizmetleri, üyelerimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine yönelik hizmetlerimizi eksiksiz ve kusursuz vermek.

v  Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamaları

v  Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması

v  İlçe ekonomisinin geliştirilmesi

v  Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi

v  Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol alma

v  Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak

v  Yeni yatırımlarda yatırımcılara destek vermek

v  Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine etkin katkı sağlamak,

v  Üyelerinin ekonomik ve sosyal gelişimlerine etkin destek vermek,

VİZYONUMUZ

Üyelerimiz ve Kurumlarımız ile İşbirliği İçinde Çözüm Odaklı, Etkin ve Üretken, üyelerine ve topluma kesin fayda sağlayan, yenilikçi ve birleştirici, lider kurum olmak.

vSalihli, Kula ve Selendi’nin Tarımsal Kaynaklarını; Tarıma Dayalı İhtisas Sanayiyi ve Dış Ticareti geliştirerek değerlendirmek,

vTarih ve Doğa Turizmi Kaynaklarını; Altyapıyıyı Geliştirerek ve Tanıtarak ekonomiye kazandırmak,

v Bölgemizin İnsan Kaynaklarını; Eğitim, Sağlık ve Kültürel Gelişime Destek vererek Ekonomiye Kazandırmak,

v Katılımcı ve şeffaf yönetim ile siyasi oluşumlarda objektif, sağlıklı konuma sahip ve lobisi güçlü, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi, tanınmış bir Ticaret ve Sanayi odası olmak,

v İlçenin tüm önemli aktörlerini ortak amaçlar doğrultusunda birleştirici bir rol alarak ilçenin marka olması için sinerji yaratmak,

vOrganize Sanayi Bölgesi gibi üyelerimizi ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kurumlarda söz sahibi olmak,

vYeni yatırımlarda her türlü teknik ve idari yardımı yapabilecek bilgi, teknik ve birikime sahip bir kurum olmak,

vOtak ticari değerleri gündeme getirerek Ticari etik Beyanı oluşturmak vetahkim kurumunu işletmek ve uzlaşmacı bir kurum olmak,

vÇağın gereği olarak elektronik ortamda hizmet verebilecek bir kurum olmak. 

DEĞERLERİMİZ

Kurumumuz için yaşamsal öneme sahip unsurlar değerlerimizdir, tüm süreçlerimizde değerlerimize odaklı çalışırız.

v  Yasalara Uygunluk Temel Yükümlülüğümüzdür

v  Üyelerimiz Var Oluşumuzun Sebebidir

v  Çalışanlarımız Başarımızın Temel Taşıdır

v  Katılımcılık ve Şeffaflık (Hesap Verebilirlik) Temel Yönetim İlkemizdir

v  Gençlerimiz Geleceğimizdir

v  Araştırmacı, Birleştirici ve Uzlaşmacı Misyonumuzu Geliştirmek

v  İlçemizin Tarihi Mirası ve Doğal Kaynaklarını Korumak

v  Girişimcilerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ  Revizyon No:2 

Her koşulda paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin çıkarlarını göz önünde tutmak, tüm süreçlerimizi objektif yönetmek, kaynaklarımızı kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda kullanmak ve kurumsal gelişimimizi üyelerimize faydalı hizmet odağında sürekli iyileştirmek.

v  Üye profillerine hakim olmak ve üye bilgilerini sürekli güncellemek

v  Üyelerimize bilgi ve operasyon desteği vererek gelişmelerini sağlamak,

v  Teknik, Ekonomik ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi sürekli bilgilendirmek,

v  Üyelerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek; bilgi, teknoloji, ticaret ve insan kaynakları konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı yapmak,

v  Hizmet kalitemizi artırmak için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli kılmak,

v  Üyelerimizin fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunmak,

v  Yönetimi sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirilmek

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza ait bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülerek korunması ve bu yolla paydaşlarımızın güvenini kazanmak, hizmetlerimizin devamlılığını ve bilgiye kolay ulaşımı sağlamak.

v Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,

vOdanın bilgi varlıklarına yönelik her türlü riskini tespit etmek ve yönetmek,

v Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal şartlara ve sözleşmelere uymak,

vBilgi güvenliği yönetim sistemini standart gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,

vGelişen teknolojiyi takip ederek ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını yapmak

 ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Yasal yükümlülüklerimizin yanında üyelerimizden gelen tüm geri bildirimleri, personelimizin katılımı ile yasal şartlara ve odamızın yönetim politikalarına uyumlu olacak şekilde, gizlilik prensiplerine bağlı kalarak, mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, çözmek ve geri bildirimleri yapmak

vTüm süreçlerimizde üyelerimize odaklı olmak,

vAlınan tüm geri bildirimleri değerlendirmek, sorunları çözerek üye memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek,

vYüksek hizmet kalitesi için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli eğitimler ile desteklemek,

v İmkanlarımız dahilinde üyelerimiz için fayda sağlayacak her türlü yatırımı yapmak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Üyelerimiz ile iletişimde nitelikli sürekliiği sağlamak için üyelerimizin talepleri ve teknolojinin sağladığı imkanlar ölçüsünde her türlü iletişim enstrümanını kullanarak yazılı, görsel ve işitsel tüm olanaklardan yararlanmak.

v  Güncel olmak,

v  Zamanında İletişim Kurmak

v  Doğru Bilgilenmek ve doğru bilgilendirmek

v  Teknolojiden faydalanmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Sürekli olarak “insana yatırım” yapmak.

v İş yaşamı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak

v İnsan kaynakları uygulamalarımızda eşitlikçi ve objektif olmak

vTüm görevler için atamalarda yetkinlik odaklı olmak

vİnsan kaynaklarımızın sürekli gelişimini desteklemek, bilgi ve becerisini artırmak

vİnsan Kaynaklarımızın “insana” ve “etkin hizmete” odaklı olmalarını sağlamak

vİnsan kaynaklarımızın kurum aidiyetini her aşamada ve düzeyde ön planda tutmak

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Yasalar çerçevesinde, kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek.

vKaynaklarımızı üyelerimize kesin fayda sağlayacak hizmetler için kullanmak

vMali yönetim risklerimizi bilmek, planlı ve disiplinli yönetmek

v  Mali yeterliliğimizi ve mali itibarımızı sürekli kılmak

v  Gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve

v  Hizmetlerimizi güven içinde vermek.


ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Çevre gelecek kuşaklarımıza değer katarak devretmemiz gereken değerimizdir. Yaşamın ve doğal dengenin sürekliliği için kurumumuzda, üyelerimizde ve toplumumuzda çevrenin korunması ve kaynaklarımızı planlı ve etkin kullanma bilincini geliştirmek.

v  Çevrenin korunmasına öncelikle kurumumuzda başlamak

v  Çevrenin korunmasına ilişkin yasal şartlar ve dünyadaki iyi uygulamalar hakkında paydaşlarımızı sürekli bilgilendirmek

v  Çevre yönetimine ilişkin risklerimizi sürekli gözden geçirmek ve önleyici tedbirler uygulamak

v  Kurumumuzdaki uygulamaları kurum kültürü haline getirmek ve sürekli geliştirmek


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza ait bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülerek korunması ve bu yolla paydaşlarımızın güvenini kazanmak, hizmetlerimizin devamlılığı için bilgiye kolay ve güvenli ulaşımı sağlamak.

v  Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,

v  Bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski tespit etmek ve yönetmek,

v  Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal şartlara ve sözleşmelere uymak,

v  Bilgi güvenliği yönetim sistemini standart ve yasal şartları karşılayacak şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,

v  Gelişen teknolojiyi takip ederek ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını yapmak


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İnsan en önemli değerimizdir. Kurumumuzda ve üyelerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılması, bu yolla insan kaynaklarında sürekliliği ve verimliliği artırmak.

v  Kurumumuzda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılması için risklerimizi sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

v  Üyelerimizi yasal şartlar ile iş sağlığı ve güvenliği için iyi uygulamalar hakkında sürekli bilgilendirmek

v  Bölgemizdeki iş sağlığı ve güvenliği zafiyetinden kaynaklanan kayıplarımızı sürekli izlemek

v  Çalışanların sürekli bilgilendirmek ve sisteme dahil edilmesi