17.05.2022
Membership Fees

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ücreti kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde iki eşit taksitte oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(236) 713 53 42 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını bilgi@salihlitso.org.tr adresine mail göndererek veya odamız internet sayfasında ki İLETİŞİM bölümünden İletişim Formunu doldurarak öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine nakit ve kredi kartı ile  yatırabileceğiniz gibi aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz

TÜRKİYE İŞBANKASI AŞ.SALİHLİ ŞUB.       TR76 0006 4000 0013 5240 0172 10

T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş SALİHLİ ŞUBESİ TR77  0001 0001 9236 0516 4550 01

Hesap numaralarına yatırabilirsiniz.