18.01.2022
Establishment

SALİHLİ’NİN KURULUŞU


Camiü’d Düvel adlı tarih kitabına göre 1400’lü yıllarda, Sart kasabası yakınlarında bir Veled-i Salih = Salihoğlu köyü bulunmaktadır.

Salihoğlu köyünün kurucuları daha önceleri Hazar güneyi ve Kayseri ile Sivas yörelerinde Devlet kuran Oğuz boylarından Üçoklar’a bağlı Salur veya Salgurlardır. 1381 yılında Selçuklu egemenliğini kabul etmeyen Salur Han (Saruhan) bey yönetiminde bir kısım aşiretler batıya göç ederler beğendikleri topraklara yerleşip yurt edinirler. Salihoğlu aşireti de Salihli’nin ilk kurucuları olarak bugünkü İstasyon civarına yerleşirler.

Salihli adının geçtiği ilk resmi belgeler, Başbakanlık Arşiv Dairesinde ve 1518 tarihini taşımaktadır. Aynı dairenin 165 No.da kayıtlı, 1530 tarihli Tahrir defterinde; “Saruhan nahiyesine bağlı bir Salihli köyü olduğu ve bu köyün Çarhoca ve Ömerli adlarında iki karyesi (Yerleşimi) olduğu” yazmaktadır. Aynı belgede Salihli köyüne ait topraklar üzerinde, Osmanlı Padişahlarının av kuşlarını yetiştiren ve av törenlerine hizmet veren ondört Doğancı ailesinin sorumlu olduğu bir “Kuşçubaşı Çiftliği”nin varlığını da öğreniyoruz.

Bugünkü İstasyon civarında kurulu mahalle pek fazla gelişmezken, 1870 yılları civarında Kırım Harbi nedeniyle başlayan göçler nedeniyle ikinci yerleşim hızla gelişir. 1876 yılında açılan demiryolu sonrası araları 1 Km. olan bu iki mahalleyi Mithat Paşa’nın açtığı yol birleştirir.