17.11.2018
Ortak Olduğumuz

MANİSA YEREL EKONOMİK GELİŞME PROGRAMI

Bilindiği üzere, Zafer Kalkınma Ajansı; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden müteşekkil TR33 Bölgesi’nde hizmet vermektedir. Bu bağlamda, TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı tamamlanmış ve 30.12.2014 tarihinde Sayın Başbakanımızın başkanlığında toplanan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bölge Planı, 10 yıl boyunca geçerli olacak ve Bölgemize kılavuzluk edecektir. Ajans Yönetim Kurulu, Bölge Planı üst ölçekli ve çok kapsamlı olduğu; ayrıca, Bölge’nin tümüne yönelik politikaları içerdiği için Bölge Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra, Plan’da yer verilen politika ve önceliklerin detaylandırılması ve uygulanması amacıyla iller bazında Bölge Planı’ndaki eksenleri kapsayacak Yerel Ekonomik Gelişme Programları’nın (YEGEP) hazırlanması kararını almıştır. Bölge Planı’nın uygulanma düzeyinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sağlanabilmesi için daha alt ölçeklerde operasyonel programlara ihtiyaç duyulmuş olması, bu programların hazırlanması kararının temel sebebidir. Bu karar doğrultusunda Zafer Kalkınma Ajansı, katılımcılık ilkesi doğrultusunda farklı görüşleri de analiz ederek 2015-2017 yıllarını kapsayan; Sanayi, Turizm ve Ulaşım eksenleri üzerine, 1.YEGEP’leri hazırlamış olup, 1.YEGEP’lerin Eylem Planları için uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulama sürecinde Eylem Planları’nın izlemesi sorumlu kuruluşların katılımıyla Valilik Makamı başkanlığında yürütülmektedir.

Eklenen Dosyalar