17.05.2022
Misyon - Vizyon

Misyonumuz

04.09.2018

 Kurumumuzun yasal çerçevede yükümlü olduğu hizmetleri ile üyelerimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimini desteklemek, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, kurumumuzun varlığını sürekli gelişerek sürdürmek.

 ü Yasamızdan aldığımız yetki kapsamında üye ve kamu hizmetleri vermek

ü Üyelerimizi yasal gelişmeler hakkında bilgilendirmek

ü Üyelerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak

ü Üyelerimizi bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabette güçlendirmek, teknik ve personel altyapılarını iyileştirmek, ticari bağlantılarını ve ilişkilerini geliştirmek

ü Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol almak

ü Hizmet kalitesini yükselterek üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak

ü Yeni yatırımlarda yatırımcılara bilgi, danışmanlık ve destek vermek

ü Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine etkin katkı sağlamak, gelişime katkı sağlayacak projeler oluşturmak


Vizyonumuz

 

04.09.2018

 

Üyelerimiz, Kurumlarımız ve Kuruluşlarımız ile Stratejik Ortaklık Çerçevesinde; Yasalara Saygılı, Hizmet Altyapısı Yetkin ve İnsan Kaynakları Etkin, Üretken ve Verimli, Bölge Ekonomisinin Gelişiminde Temsil Gücü Yüksek, Çözüm Odaklı, Yenilikçi ve Kılavuz Kurum Olmak.

 

ü Salihli, Kula ve Selendi’nin Yatırım İklimini Desteklemek; Tarım, Ticaret, Turizm, Sağlık ve Eğitim Sektörlerinde Marka Olmak

ü Bölgemizin İnsan Kaynaklarını Mesleki Eğitim ve İstihdam Olanaklarından Faydalandıracak Projeler ile Desteklemek

ü Bölgenin Tüm Önemli Aktörlerini Ortak Amaçlar Doğrultusunda Birleştirici Rol Almak, Katılımcı ve şeffaf Yönetilen, Siyasi Oluşumlarda Objektif Konuma Sahip, Lobisi Güçlü bir Oda Olmak

ü Bölgemize Yapılan Yeni Yatırımlarda Yatırımcılara Destek Verecek Bilgi, Teknik ve Birikime Sahip Olmak

ü “Ticari Etik Beyan” Oluşturmak ve Üyelerimiz Arasındaki Olası Anlaşmazlıklarda Tahkim Kurumunu İşletmek

ü Üyelerimizin ve Diğer Paydaşlarımızın Geri Bildirimlerini Almak ve Çözüm Grupları Oluşturmak

ü Çağın Gereği Olarak Elektronik Ortamda Hizmet Verebilen Bir Kurum Olmak.


Değerlerimiz

 

04.09.2018

Kurumumuz için yaşamsal öneme sahip unsurlar değerlerimizdir. Tüm süreçlerimizde değerlerimize odaklı çalışırız.

 

ü Yasalara uygunluk temek yükümlülüğümüzdür

ü Üyelerimiz var oluşumuzun sebebidir

ü Çalışanlarımız başarımızın temel taşıdır.

ü Katılımcılık ve şeffaflık (hesap verebilirlik) temel yönetim ilkemizdir

ü Gençlerimiz geleceğimizdir.

ü Araştırmacı, birleştirici ve uzlaşmacı misyonumuzu geliştirmek

ü İlçemizin tarihi mirası ve doğal kaynaklarını korumak


Kalite Politikamız

 

04.09.2018

 

Her koşulda paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin çıkarlarını göz önünde tutmak, tüm süreçlerimizi objektif yönetmek, kaynaklarımızı kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda kullanmak ve kurumsal gelişimimizi üyelerimize faydalı hizmet odağında sürekli iyileştirmek.

 

ü Üye profillerine hakim olmak ve üye bilgilerini sürekli güncellemek

ü Üyelerimize bilgi ve operasyon desteği vererek gelişmelerini sağlamak,

ü Teknik, Ekonomik ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi sürekli bilgilendirmek,

ü Üyelerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek; bilgi, teknoloji, ticaret ve insan kaynakları konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı yapmak,

ü Hizmet kalitemizi artırmak için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli kılmak,

ü Üyelerimizin fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunmak,

ü Yönetimi sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirilmekBilgi Güvenliği Politikamız

 04.09.2018

Kurumumuza, üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza ait bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülerek korunması ve bu yolla paydaşlarımızın güvenini kazanmak, hizmetlerimizin devamlılığı için bilgiye kolay ve güvenli ulaşımı sağlamak.

ü Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,

ü Bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski tespit etmek ve yönetmek,

ü Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal şartlara ve sözleşmelere uymak,

ü Bilgi güvenliği yönetim sistemini standart ve yasal şartları karşılayacak şekilde dokümante etmek,                   belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,

ü Gelişen teknolojiyi takip ederek ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını yapmak


Üye Memnuniyeti Politikamız

04.09.2018

 Yasal yükümlülüklerimizin yanında üyelerimizden gelen tüm geri bildirimleri, personelimizin katılımıyla, yasal şartlara ve odamızın yönetim politikalarına uyumlu olacak şekilde, gizlilik prensiplerine bağlı kalarak, mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, çözmek ve geri bildirimleri yapmak.

ü Tüm süreçlerimizde üyelerimize odaklı olmak,

ü Alınan tüm geri bildirimleri değerlendirmek, sorunları çözerek üye memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek,

ü Yüksek hizmet kalitesi için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli eğitimler ile desteklemek,

ü İmkanlarımız dahilinde üyelerimiz için fayda sağlayacak her türlü yatırımı yapmak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek.
Haberleşme ve İletişim Politikamız

 04.09.2018

Üyelerimiz, stratejik ortaklarımız ve toplum ile iletişimde; nitelikli sürekliliği sağlamak için üyelerimizin talepleri ve teknolojinin sağladığı imkânlar ölçüsünde her türlü iletişim enstrümanını kullanarak yazılı, görsel ve işitsel tüm olanaklardan yararlanmak.

ü Güncel olmak

ü Zamanında iletişim kurmak

ü Doğru bilgilenmek ve doğru bilgilendirmek

ü Teknolojiden faydalanmak


Çevre Yönetimi Politikamız

 04.09.2018

 Çevre gelecek kuşaklarımıza değer katarak devretmemiz gereken değerimizdir. Yaşamın ve doğal dengenin sürekliliği için kurumumuzda, üyelerimizde ve toplumumuzda çevrenin korunması ve kaynaklarımızı planlı ve etkin kullanma bilincini geliştirmek.

ü Çevrenin korunmasına öncelikle kurumumuzda başlamak

ü Çevrenin korunmasına ilişkin yasal şartlar ve dünyadaki iyi uygulamalar hakkında paydaşlarımızı sürekli bilgilendirmek

ü Çevre yönetimine ilişkin risklerimizi sürekli gözden geçirmek ve önleyici tedbirler uygulamak

ü Kurumumuzdaki uygulamaları kurum kültürü haline getirmek ve sürekli geliştirmek


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 04.09.2018

İnsan en önemli değerimizdir. Kurumumuzda ve üyelerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılması, bu yolla insan kaynaklarında sürekliliği ve verimliliği artırmak.

ü Kurumumuzda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılması için risklerimizi sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

ü Üyelerimizi yasal şartlar ile iş sağlığı ve güvenliği için iyi uygulamalar hakkında sürekli bilgilendirmek

ü Bölgemizdeki iş sağlığı ve güvenliği zafiyetinden kaynaklanan kayıplarımızı sürekli izlemek

ü Çalışanların sürekli bilgilendirmek ve sisteme dahil edilmesi