17.05.2022
Tarihçe

TARİHÇE 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 1925 Yılında Cumhuriyetin ilk Ticaret Odalarından biri olarak kuruldu. 1952 Yılında çalışmalarına ara verdi ve 01.01.1963 yılında Nuri Ulaş, Ahmet Karaman ve Kemal Aluş’un gayretleri sonucu tekrardan açılmıştır. 24.05.1997 Yılında Ticaret ve Sanayi Odası unvanını aldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 2005 tarihinden itibaren  "Eski Cami Mahallesi 15.Sokak No : 2" adresinde kendi imkanlarıyla yaptırdığı modern binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Odamız; Tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde kurulmuş, Salihli, Kula ve Selendi İlçelerindeki üyelerine hizmet vermektedir.

Kalite Yönetim Sistemini etkin uygulayan ve TOBB Akreditasyon’u olan bir odadır. Buna ek olarak ICC, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası üyeliklerimiz bulunmaktadır.  

İlk madeni parayı kullanan Lidya Uygarlığı’nın başkenti Sart, Salihli sınırları içinde yer almaktadır.

Kurumumuz BALO AŞ ve Salihli Organize Sanayi Bölgesinin iştirakçilerindendir. Bunun yanında Salihli Jeotermal AŞ firmasını kurmuş, jeotermal araştırmaları tamamlamış ve sonraki süreçte söz konusu firmayı özel sektöre satmıştır.  

Salihli’nin Ankara-İzmir karayolu ile Denizli-Antalya-İstanbul karayolu üzerinde yer alması, İzmir’e yakınlığı, önemli demiryolu ve karayolu arterlerinin ilçemizden geçiyor olması,  kalifiye işgücü bulunması ve her geçen gün gelişen yeni yatırım yapacak olan yatırımcıların gözbebeği konumundadır.

Bugün; kurumumuz, mevcut yasalara uyum sağlamak ve üyelerine yasalar çerçevesinde kapsamlı ve etkin hizmet verebilmek için bilinen kaynakların tamamını iş yaşamına kazandırmak amacı ile yerel yatırımcıların tecrübe ve sermaye birikimlerini aktive edip ilçenin yaşam standardını yükseltmeyi temel hedefleri arasına almıştır.

Temel hedefleri koyan ve bu hedeflere ulaşma iradesini sergileyen mevcut yönetimin dengeli girişimci karakteri, hem yasal gerekliliklerin karşılanmasında hem de ilçenin doğal ve toplumsal değerlerinin aktive edilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemlidir.

Salihli'nin ve bölgenin Ticaret ve Sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratacak şekilde biçimlenmesi, makro hedeflere yönelik stratejik plan ve vizyonun belirlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Türkiye'nin önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.