22.01.2018
Şahıs
   Salihli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ''MERSİS'' 01.07.2013 tarihinde kullanılmaya başlamıştır.
*Yeni kuruluş ve Şube açılış işlemlerinde (E-İmza ile başvuru zorunlu değildir.)
*Merkez nakli işlemlerinde (E-İmza ile başvuru zorunludur.)
*Bütün değişiklik tescil işlemlerinde (E-İmza ile başvuru zorunludur.)
*İletişim: 0 (236) 7145342 Dahili 2
*Mail: salihlitsm@hotmail.com
*Mersis hakkında her türlü bilgi için Çağrı Merkezi (444 84 82)


              Elif KARAYİĞİT                                                     Jale ATİK YENİDOĞAN
            Ticaret Sicil Müdürü                                               Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı

UYARI: Ticaret siciline bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir. 

 

 

 

ŞAHIS İŞLETMELERİN TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 

KURULUŞ:

1- Mersis başvurusu yapılacak (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Yetkili tarafından imzalı Dilekçe   

3-Mersis üzerinden oluşturulan taahhütname (Yetkili Tarafından İmzalı Olacak)

4-Tescil talepnamesi (2 adet noter tarafından hazırlanmış, mersis üzerinden oluşturulan taahhütnamedeki bilgiler ile aynı olacak)

5- E-Vergi Levhası fotokopisi 2 Adet (İnternet Vergi Dairesi linkinden yapabilirsiniz)

6-Yevmiye defterinin noter onaylı sayfasının fotokopisi

7-Kimlik fotokopisi  2 Adet,1 adet fotoğraf

8-İkametgah belgesi 2 Adet

9-Yabancı uyruklular için pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti (2Adet)

(Yabancı uyruklu kişi Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi noter onaylı sureti) 

10-Oda beyannamesi(İlgi yerleri doldurulmuş ve imzalı olacak.)

 

 

 

*ŞUBE AÇILIŞI

1-Mersis Başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri

4-Ticaret Sicili yönetmeliğinin 120. Maddesine göre belgenin aslı(Son bir ay içinde alınmış olmalı)

5-Mersis üzerinden oluşturulan taahhütname(yetkili tarafından imzalı olacak)

6-Tescil talepnamesi(2Adet noter tarafından hazırlanmış mersis üzerinden oluşturulan taahhütnamedeki bilgiler ile aynı olacak)

7-Şubenin yoklama tutanağı aslı veya fotokopisi

8-Kimlik fotokopisi 2 Adet

9-İkametgah belgesi 2 Adet

10-Oda beyannamesi(İlgili yerleri doldurulmuş ve imzalı olacak)

 

*MERKEZ NAKLİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe 

3-Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğündeki kuruluş tarihinden itibaren dosyadaki mevcut evraklarının tamamının tarih sırasına göre sicil müdürlüğünce onaylı 1’er adet suretleri

4-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine göre belgenin aslı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

5-Tescil Talepnamesi(2Adet noter tarafından hazırlanmış mersis üzerinden oluşturulan taahhütnamedeki bilgiler ile aynı olacak)

6-Merkezin vergi levhası fotokopisi (2 Adet)

7-Kimlik fotokopisi(2 Adet)

8-İkametgah belgesi (2 Adet)

9-Oda beyannamesi(İlgili yerleri doldurulmuş ve imzalı olacak)


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

“TÜM TESCİL İŞLEMLERİ MERSİS’TEN  İŞLETME SAHİBİNE AİT (E-İMZA) ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILMAKTADIR.”

*ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Adres Değişikliği Dilekçe

3-Yeni adresi gösterir vergi levhası fotokopisi yada mükellefiyet belgesi

(1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi)

Not:Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişkliği söz konusu ise şirketin eski ve yeni adresini gösteren ilgili belediye tarafından alınacak yazı

*UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Unvan Değişikliği Dilekçe

3-Noterden ünvan değişikliğine dair 2 adet tescil talepnamesi

*AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Noterden 2 adet tescil talepnamesi

Not: Değişiklik Mahkeme kararı ile olmuşsa (mahkemeden yada noter onaylı örneği)

*Evlilik nedeniyle olmuşsa(Evlilik cüzdanı noter onaylı örneği)

*Boşanma nedeniyle olmuşsa (mahkeme kararı noter onaylı örneği)


*FAALİYET KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Faaliyet konusunu değiştirdiğine dair vergi dairesinden alınmış mükellefiyet belgesi (1 Asıl, 1 Fotokopi)

4-Noterden tescil talepnamesi(2Adet)

*SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Acentelik Vekaletnamesi(1Adet Noter Onaylı Aslı, 2 Adet Fotokopi)

*SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe

3-Acentelik Fesihnamesi(1 Adet Noter Onaylı Aslı, 2 Adet Fotokopi)

ŞAHIS TERKİN(KAPANIŞ)

1-Mersis başvurusu yapılacak

(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

2-Dilekçe 

3-Mal Beyanı(Dilekçede belirtilebilir)

4-Vergi dairesinden kapanışı gösterir belge aslı

5-Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi aslı veya noter onaylı sureti

6-Şahıs işletmelerinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicili Gazetesi fotokopileri

7-Gerçek kişiye ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi ya da başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi halinde on beş gün içerisinde ticaret ünvanının silinmesi için ticari işletmenin sahibi tarafından müdürlüğe başvurulur.

 

 Dikkat:Gerçek kişi(şahıs)firmaların kuaför,berber,manikür-pedikür salonu,cilt bakımı,saç tasarımı,kıraathane işletmeciliği şeklindeki faliyet konuları esnaf faliyeti olduğundan Ticaret siciline ve Ticaret Odasına kaydı yapılamamaktadır. 

 
Eklenen Dosyalar